459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Ráčkování, rotacismus

Popis ráčkování

Fyziologie (jak to má fungovat)

Řeč je zvukový projev člověka, který slouží ke vzájemné komunikaci. Všechny činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. Centrum řeči se nachází v mozkové kůře, odkud vychází signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, které se podílejí právě na tvorbě zvuků. A to tak, že vzduch vycházející z plic prochází mezi hlasivkami v hrtanu a nakonec je definitivně dokončen ústní dutinou a jazykem.

Etiopatogeneze (příčiny a mechanizmus onemocnění)

Ráčkování je porucha řeči při vyslovování souhlásky "r".

Příčiny

  • reakce na traumatický zážitek, vnitřní strachy
  • vývojová porucha

Příznaky

Špatné vyslovování souhlásky "r".

Komplikace

Psychický a sociální tlak, potíže se začleněním do kolektivu (častěji u dětí).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Náprava ráčkování spočívá v neustálém tréninku a snaze o správném vyslovování souhlásky "r". Ideální je spolupráce s logopedem.

Neméně účinnou pomocí může být i psychoterapie a možné rozklíčování příčiny.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)