459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Ráčkování, rotacismus

Popis ráčkování

Fyziologie (jak to má fungovat)

Řeč je zvukový projev člověka, který slouží ke vzájemné komunikaci. Všechny činnosti související s řečí jsou řízeny mozkem. Centrum řeči se nachází v mozkové kůře, odkud vychází signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, které se podílejí právě na tvorbě zvuků. A to tak, že vzduch vycházející z plic prochází mezi hlasivkami v hrtanu a nakonec je definitivně dokončen ústní dutinou a jazykem.

Etiopatogeneze (příčiny a mechanizmus onemocnění)

Ráčkování je porucha řeči při vyslovování souhlásky "r".

Příčiny

  • reakce na traumatický zážitek, vnitřní strachy
  • vývojová porucha

Příznaky

Špatné vyslovování souhlásky "r".

Komplikace

Psychický a sociální tlak, potíže se začleněním do kolektivu (častěji u dětí).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Náprava ráčkování spočívá v neustálém tréninku a snaze o správném vyslovování souhlásky "r". Ideální je spolupráce s logopedem.

Neméně účinnou pomocí může být i psychoterapie a možné rozklíčování příčiny.

(Informační zdroje stránky)